eduDrone

Drone technology training to boost EU entrepreneurship and Industry 4.0

DESPRE PROIECT

Număr proiect: 2017-1-RO01-KA202-037083

Perioadă de implementare: IX 2017 – VIII 2019

Proiectul Pregătirea în Tehnologia Dronelor cu scopul de a încuraja antreprenoriatul și Industria 4.0 în UE – eduDrone va sprijini implementarea Industriei 4.0 în Uniunea Europeană prin dezvoltarea de instrumente de învățare pentru Educație și Formare Profesională (EFP) în domeniul tehnologiei dronelor. Este un proiect cu durată de 2 ani, co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene, ca Parteneriat Strategic pentru EFP. eduDrone se adresează profesorilor, trainerilor, mentorilor și organizațiilor implicate în activități din domeniul EFP precum și elevilor/cursanților înscriși în EFP. Proiectul include, de asemenea, persoane cu mai puține oportunități. Principalele obiective ale proiectului sunt:

  • Sprijinirea implementării Industriei 4.0 în Uniunea Europeană, prin dezvoltarea antreprenoriatului tehnologic, bazată pe consolidarea competențelor-cheie dobândite prin EFP în domeniul tehnologiei dronelor.
  • Sprijinirea celor interesați în dobândirea și dezvoltarea de abilități și competențe-cheie, inclusiv abilități antreprenoriale și digitale, pentru a beneficia de oportunitățile oferite de Industria 4.0, prin crearea de afaceri proprii.
  • Promovarea incluziunii sociale și a egalității de gen, prin îmbunătățirea accesului la educație și creșterea participării și a performanțelor de învățare, în cazul femeilor și al persoanelor dezavantajate.

REZULTATE

Principalul obiectiv al acestui proiect este de a consolida competențele-cheie dobândite prin EFP în domeniul tehnologiei dronelor pentru a încuraja antreprenoriatul tehnologic și a sprijini implementarea Industriei 4.0 în Uniunea Europeană. Pentru a atinge aceste obiective, partenerii vor livra următoarele rezultate:

Ghid de antreprenoriat bazat pe Industria 4.0 și drone, pentru cei înscriși în EFP

Realizare ghid privind antreprenoriatul bazat pe drone și Industria 4.0

Programa școlară Tehnologia Dronelor

Realizarea unei programe relevante pentru cursul Tehnologia Dronelor

Sistem de management al învățării

Dezvoltare platformă e-Learning, care include curs, ghid pentru traineri si instrumente de evaluare

PARTENERI

Ludor Engineering (coordonator proiect)

Ludor Engineering (coordonator proiect)

România

University POLITEHNICA of Bucharest

University POLITEHNICA of Bucharest

România

Danmar Computers

Danmar Computers

Polonia

Center for Lifelong Learning KAINOTOMIA

Center for Lifelong Learning KAINOTOMIA

Grecia

Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la Mobilità

Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la Mobilità

Italia

Cervi Robotics

Cervi Robotics

Polonia

ŞTIRI

Produsul intelectual O3 “Curricula cursului Tehnologia Dronelor“ este disponibil pentru descărcare

„Curricula cursului Tehnologia Dronelor” are scopul de a ajuta elevii din domeniul Educației și Formării Profesionale (EFP) să profite de oportunitățile uriașe create de Industria 4.0 prin implementarea Tehnologiei Dronelor, pentru a începe o nouă afacere sau pentru a extinde companii deja existente. Curricula cuprinde 12 capitole axate pe elemente esențiale ale teoriei și conceptelor […]

Produsul intelectual O1 “Ghid pentru utilizarea dronelor în Educația și Formarea Profesională“ este disponibil pentru descărcare

Acest produs intelectual este o broșură care conține instrucțiuni privind utilizarea Tehnologiei Dronelor în Educație și Formare Profesională (EFP), furnizând informații esențiale pentru formatorii și instituțiile EFP care doresc să includă Tehnologia Dronelor în curriculum-ul lor. Acesta include orientări și studii de caz și acoperă subiecte importante precum tehnologie, legislație, aplicații etc. Documentul, disponibil momentan […]

Activități de învățare / predare / instruire în cadrul proiectului eduDrone

În perioada 18-22 iunie 2018, a avut loc, în Larissa, Grecia, la Ke.Di.Vi.M2 KAINOTOMIA, formarea pe termen scurt a personalului, “Formarea formatorilor eduDrone”. Au fost prezenți 12 reprezentanți ai partenerilor proiectului eduDrone din România, Polonia, Italia și Grecia. Scopul principal al acestei activități de învățare / predare / instruire (LTTA) a fost pregătirea formatorilor eduDrone […]

Proiectul își propune să sprijine implementarea Industriei 4.0 în Uniunea Europeană prin dezvoltarea antreprenoriatului tehnologic, bazată pe consolidarea competențelor-cheie dobândite prin Educație și Formare Profesională (EFP) în domeniul tehnologiei dronelor. De asemenea, îi va ajuta pe cei interesați în dobândirea și dezvoltarea de abilități și competențe-cheie, inclusiv abilități antreprenoriale și digitale, pentru a beneficia de oportunitățile oferite de Industria 4.0, prin crearea de afaceri proprii. Proiectul eduDrone va promova incluziunea socială și egalitatea de gen prin îmbunătățirea accesului la educație și creșterea participării și a performanțelor de învățare, în cazul femeilor și al persoanelor dezavantajate.

În acest scop, partenerii vor realiza ghiduri relevante, o programă de Tehnologia Dronelor și conținutul cursului, un ghid pentru traineri și o platformă e-Learning. Toate acestea vor fi disponibile gratuit, în 5 limbi (engleză, română, italiană, poloneză și greacă), accesibile tuturor.