Rezultat pracy intelektualnej O3 “Program szkolenia w zakresie technologii dronów” jest już dostępny do pobrania

„Program szkolenia w zakresie technologii dronów” ma na celu pomóc studentom kierunków zawodowych w wykorzystaniu ogromnych możliwości tworzonych przez Przemysł 4.0, poprzez wykorzystanie technologii dronów dla zakładania nowych biznesów, lub rozwijania już istniejących. Dokument obejmuje 12 rozdziałów koncentrujących się na podstawowych elementach i pojęciach związanych z technologią dronów.

„Program szkolenia w zakresie technologii dronów” prezentuje warunki realizacji i cele kursu, oraz kompetencje uzyskane przez jego uczestników. Szczegółowo opisuje również organizację kursu Technologii dronów (liczbę godzin, zadania, źródła i materiały, metodę przeprowadzenia szkolenia i jego oceny) oraz precyzuje kryteria oceny uczestników.
Rezultat ten stanowi wartościowe narzędzie dla każdego dostawcy szkoleń zawodowych, lub innych organizacji zainteresowanych poszerzeniem oferty szkoleniowej czy też przeszkoleniem własnych pracowników w zakresie technologii dronów. Wiedza ta może się również przydać osobom indywidualnym (studenci, freelancerzy, absolwenci, itp.) zainteresowanym zwiększeniem kompetencji w zakresie wykorzystania dronów.

Pobierz

About the author: ktomasik