Partnership

Ludor Engineering


Ludor Engineering z siedzibą w Rumunii, jest firmą dostarczającą kompleksowe usługi w zakresie produkcji, budowy i projektowania elementów przemysłowych. Firma posiada również doświadczenie we wdrażaniu nowych technologii w edukacji, w tym druk 3D czy inne aspekty Przemysłu 4.0. Ludor Engineering posiada doświadczenie w realizacji projektów UE, w tym z programu Erasmus+, zarówno jako partner jak i koordynator.

Nasze możliwości obejmują szeroki zakres usług, od projektu, przez prototyp do masowej produkcji. Utrzymujemy bliskie relacje z ekspertami w dziedzinie produkcji, certyfikacji, IT, patentów, itp., przez co jesteśmy w stanie zaoferować kompleksowe rozwiązania obejmujące opracowanie nowego produktu, jego odnowienie bądź usprawnienie.

Ludor Engineering posiada drukarki 3D drukujące z SLA i FDM, skaner 3D, sprzęt do odlewów uretanowych jak też zespół inżynierów, którzy doskonale znają charakterystykę materiałów i rozumieją proces druku. Naszym klientom oferujemy małe serie produktów, gotowe prototypy, próbki, itp.

Ludor Engineering posiada duże doświadczenie w zakresie projektów Erasmus+. Poza wiedzą techniczną i w zakresie zarządzania projektami, posiadamy wsparcie w postaci rozległej sieci kontaktów, zarówno w kraju jak i za granicą, w skład której wchodzą uczelnie wyższe, szkoły, firmy prywatne i organizacje pozarządowe.

Kontakt:
Ludor Engineering
Costea Voda nr. 86, Valea Adanca, Iasi, Romania
e-mail: office@ludoreng.com
web: ludoreng.com


University POLITEHNICA of Bucharest


University Politehnica of Bucharest jest największą tego typu uczelnią techniczną w Rumunii, posiadającą duże doświadczenie i odgrywającą kluczową rolę w rozwoju szkolnictwa wyższego w kraju.
Jeden z jej wydziałów i centrów badań – UPB-CAMIS, posiada duże doświadczenie i wiedzę w zakresie technologii ICT stosowanych w inżynierii. Ponadto programy CAD/CAM oraz technologia wytwarzania przyrostowego stanowią nieodłączną część szkolenia przyszłych inżynierów. Nasza wiedza specjalistyczna obejmuje, między innymi, technologie e-learningowe, projektowanie i dostosowywanie platform, wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej w edukacji, projektowanie i wdrażanie ekotechnologii i nauczanie osób dorosłych. Specjalizujemy się w następujących dziedzinach: projektowanie wspomagane komputerowo (CAD), tworzenie i renderowanie modeli 3D, technologie wytwarzania przyrostowego (łącznie z drukiem 3D), rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, wytwarzanie zintegrowane komputerowo (CIM), robotyka i automatyka przemysłowa, sztuczna inteligencja, przetwarzanie obrazów, tworzenie kursów e-learning i m-learningowych, dokonywanie oceny wpływu, zewnętrzna ocena projektów, monitoring i ewaluacja, edukacja dla zrównoważonego rozwoju, ekotechnologie, innowacje dla zrównoważonego rozwoju.

Kontakt:
University Politehnica of Bucharest
IMST Faculty, room CE210-212, CK105
Splaiul Independentei 313
060042 Bukareszt
Rumunia
e-mail: contact@camis.pub.ro
web: camis.pub.ro


Danmar Computers


Danmar Computers jest prywatną firmą działającą w obszarze Technologii Informacyjnych i oferującą szkolenia zawodowe w tym zakresie. Danmar specjalizuje się w tworzeniu stron internetowych i aplikacji mobilnych, wykorzystywanych w edukacji. Ponadto Danmar posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych, w ramach których zespół działu R&D przeprowadza liczne badania i przygotowuje kursy dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców. Przez 15 lat firma przeprowadziła ponad 50, zakończonych sukcesem projektów, w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress oraz Erasmus+. W wielu z tych projektów, Danmar odpowiadał za planowanie i nadzór nad upowszechnianiem. Danmar Computers jest twórcą i dostawcą programu AdminProject (adminproject.eu), internetowego systemu zarządzania projektami europejskimi. Działania firmy opierają się na rozbudowanej sieci kontaktów, na poziomie zarówno narodowym jak i międzynarodowym. Na poziomie narodowym jest to współpraca z instytucjami szkoleniowymi i doradczymi, uniwersytetami, szkołami, organizacjami pozarządowymi jak też firmami prywatnymi. Sieć kontaktów międzynarodowych obejmuje partnerów o różnych profilach działalności, z każdego kraju Unii Europejskiej. Misją firmy Danmar Computers jest promocja uczenia się przez całe życie i zapewnienie każdemu równego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii.

Kontakt:
Danmar Computers LLC
ul. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
Polska
e-mail: danmar@danmar-computers.com.pl
web: danmar-computers.com.pl


Center for Lifelong Learning KAINOTOMIA


“KAINOTOMIA” to greckie Centrum Kształcenia Ustawicznego, działające w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych. KAINOTOMIA zrealizowała do tej pory ponad 60 programów szkoleniowych dla osób bezrobotnych, edukatorów na wszystkich poziomach kształcenia, studentów uczelni wyższych, osób pracujących/samozatrudnionych oraz pochodzących z grup defaworyzowanych, które miały na celu rozwój zawodowy oraz lepszą integrację społeczną i na rynku pracy.

KAINOTOMIA oferuje usługi konsultingowe firmom jak również trenerom, ułatwiając im wejście (ponowne wejście) na rynek pracy. KAINOTOMIA uczestniczyła w wielu projektach krajowych, oferując wysoki poziom wiedzy specjalistycznej dotyczącej szkoleń we współczesnych dziedzinach, dopasowanych do zapotrzebowanie na rynku pracy, które miały na celu rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw uczestników w zakresie ich integracji na rynku pracy. „KAINOTOMIA” uczestniczy w projektach krajowych dotyczących „lokalnych planów rozwoju i przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych w oparciu o konkretne lokalne potrzeby i potencjał wzrostu”. Ponadto, firma bierze udział w projektach UE, w ramach programu Erasmus +,  zarówno jako koordynator jak i partner.

„KAINOTOMIA” ściśle współpracuje z ponad 60 firmami i organizacjami, głównie z sektora przemysłu. W związku z tym, posiada rozległą sieć partnerów w Grecji i całej Europie. Organizacja współpracuje z instytucjami rządowymi i samorządowymi, instytucjami szkolnictwa wyższego, oraz prywatnymi firmami w Grecji i pozostałych krajach UE. “KAINOTOMIA”  jest członkiem Stowarzyszenia Przedsiębiorstw i Przemysłu Regionu Tesalii, i ściśle współpracuje z Europe Network-Hellas.

Kontakt:
‘’Innovation” Center for Lifelong Learning
111 Socratous Str., Larissa, Grecja
e-mail: info@kainotomia.com.gr
web: kainotomia.com.gr


Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la Mobilità


IFOM – to skrót od Institute for Training, Employability and Mobility, które jest centrum kształcenia i szkoleń zawodowych (VET), które szczególnie wspiera i promuje naukę w miejscu pracy, m-learning, praktyki zawodowe oraz programy rozwoju zawodowego, na poziomie lokalnym i europejskim.

IFOM działa głównie w obszarze praktyk zawodowych, znajdując staże dla studentów z UE we włoskich firmach oraz w firmach zagranicznych, dla studentów z Włoch.

IFOM jest aktywny na poziomie regionalnym i międzynarodowym, gdzie współpracuje z podobnymi organizacjami, w zakresie zwiększania zatrudnialności wśród osób młodych oraz jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, poprzez rozwój innowacyjnych ścieżek i metod edukacyjnych oraz wdrażanie programów mobilności.

IFOM tworzy i bierze udział w międzynarodowych projektach mobilności, szczególnie w tych dwóch obszarach:

  1. PRAKTYKI ZAWODOWE, STAŻE I SZKOLENIA DLA STUDENTÓW I OSÓB Z GRUPY NEETS
  2. SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI I EDUKATORÓW, DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I JOB-SHADOWING

IFOM jest organizacją wysyłającą, przyjmującą i pośredniczącą, umożliwiającą połączenie odpowiednich stażystów i miejsc pracy.

Nasza międzynarodowa drużyna ekspertów oferuje dopasowane wsparcie dla szkół i przedsiębiorstw, na wszystkich etapach, od opracowania projektu, poprzez selekcję uczestników, monitoring i walidację do raportowania.

Kontakt:
IFOM
Via Marsala 9, 40126, Bolonia (Włochy)
e-mail: office@ifom.info
web: ifom.info


Cervi Robotics


Cervi Robotics to firma prywatna działająca w obszarze robotyki, autonomicznych, bezzałogowych statków powietrznych, Internetu rzeczy czy przetwarzania w chmurze. Cervi Robotics zajmuje się szybkim prototypowaniem, oraz projektami R&D realizowanymi na potrzeby klientów. Pomaga w zmienianiu pomysłów w realne produkty, wspierając klienta na każdym etapie realizacji- od pomysłu, poprzez tworzenie prototypu, certyfikację aż do uzyskania patentu.
Cervi Robotics współpracuje z takimi instytucjami i firmami jak Europejska Agencja Kosmiczna czy Deutsche Telekom. Firma pracuje nad produktami, które pojawią się na rynku dopiera za parę lat. Przykłady to – inteligentne systemy do autonomicznego ładowania dronów czy metodą dostarczania krwi przy użyciu dronów.

Kontakt:
Cervi Robotics LLC
Jasionka 954E
36-002 Jasionka
Polska
e-mail: contact@cervirobotics.com
web: cervirobotics.com