Pierwsze spotkanie w projekcie eduDrone

Partnerzy projektu eduDrone spotkali się aby rozpocząć ten innowacyjny projekt dotyczący Przemysłu 4.0 i technologii dronów. Spotkanie odbyło się 13 i 14 listopada 2017, w Parku technologicznym w Iasi, Rumunia. Organizatorem spotkania był Ludor Engineering – koordynator projektu.

Głównym celem projektu jest promocja Przemysłu 4.0 w UE poprzez wspieranie przedsiębiorczości opartej na nowych technologiach oraz rozwój kompetencji kluczowych powiązanych z wykorzystaniem dronów w kształceniu zawodowym (VET).

Pierwszy dzień spotkania poświęcony był na ustalenie wspólnego stanowiska i właściwe zrozumienie projektu przez wszystkich partnerów. Po prezentacji każdej organizacji, koordynator szczegółowo wyjaśnił każdy z rezultatów projektu i omówił swoją wizję ich powstania i ich ogólny charakter, z partnerami odpowiedzialnymi za ich przygotowanie. Pozostałe kwestie poruszone pierwszego dnia spotkania dotyczyły: zarządzania projektem oraz ostatecznych wersji strategii upowszechniania, jakości i ewaluacji. Drugiego dnia, główne punkty dyskusji to szkolenie i ćwiczenia praktyczne w zakresie korzystania z systemu zarządzania projektem AdminProject, dyskusja na temat strategii upowszechniania oraz planowanie działań na najbliższe miesiące.

Następne spotkanie odbędzie się 26 i 27 kwietnia, w Larissa (Grecja), a jego gospodarzem będzie KAINOTOMIA.

About the author: ktomasik