Rezultat pracy intelektualnej O3 “Program szkolenia w zakresie technologii dronów” jest już dostępny do pobrania

„Program szkolenia w zakresie technologii dronów” ma na celu pomóc studentom kierunków zawodowych w wykorzystaniu ogromnych możliwości tworzonych przez Przemysł 4.0, poprzez wykorzystanie technologii dronów dla zakładania nowych biznesów, lub rozwijania już istniejących. Dokument obejmuje 12 rozdziałów koncentrujących się na podstawowych elementach i pojęciach związanych z technologią dronów. „Program szkolenia w zakresie technologii dronów” prezentuje […]

Rezultat O1 “Wytyczne w zakresie wykorzystania dronów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET)” jest już dostępny do pobrania.

Ten rezultat pracy intelektualnej ma formę broszury, zawierającej wytyczne w zakresie wykorzystania technologii dronów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET), dostarczając niezbędnych informacji dla instytucji i trenerów przedmiotów zawodowych, którzy chcą włączyć technologię dronów do swoich programów nauczania. Broszura zawiera istotne wytyczne i studia przypadków, obejmując tematy takie jak technologia, ramy prawne, zastosowania, itp. Dokument […]

Szkolenie LTTA (Learning / Teaching / Training Activities) w ramach projektu eduDrone

„Szkolenie dla trenerów eduDrone”. Od 18 do 22 czerwca, 2018, w mieście Larissa (Grecja), odbyło się szkolenie LTTA, zorganizowane przez greckiego partnera – organizację Ke.Di.Vi.M2 KAINOTOMIA. W szkoleniu uczestniczyło 12 przedstawicieli organizacji partnerskich z Rumunii, Polski, Włoch i Grecji. Głównym celem szkolenia było przygotowanie trenerów, którzy będą wspierać swoje organizacje w prowadzeniu kursu szkoleniowego eduDrone. […]

eduDrone – Drugie spotkanie w projekcie, Larissa (Grecja)

Drugie spotkanie w projekcie Drone technology training to boost EU entrepreneurship and Industry 4.0. – eduDrone, odbyło się w mieście Larissa, w Grecji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich: Ludor Engineering (koordynator), KAINOTOMIA Life Long Learning Center (gospodarz), University “Politehnica” of Bucharest – CAMIS, Danmar Computers, Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la […]

Pierwsze spotkanie w projekcie eduDrone

Partnerzy projektu eduDrone spotkali się aby rozpocząć ten innowacyjny projekt dotyczący Przemysłu 4.0 i technologii dronów. Spotkanie odbyło się 13 i 14 listopada 2017, w Parku technologicznym w Iasi, Rumunia. Organizatorem spotkania był Ludor Engineering – koordynator projektu. Głównym celem projektu jest promocja Przemysłu 4.0 w UE poprzez wspieranie przedsiębiorczości opartej na nowych technologiach oraz […]