eduDrone – Drugie spotkanie w projekcie, Larissa (Grecja)

Drugie spotkanie w projekcie Drone technology training to boost EU entrepreneurship and Industry 4.0. – eduDrone, odbyło się w mieście Larissa, w Grecji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich: Ludor Engineering (koordynator), KAINOTOMIA Life Long Learning Center (gospodarz), University “Politehnica” of Bucharest – CAMIS, Danmar Computers, Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la Mobilità, oraz Cervi Robotics.

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania kluczowych osiągnięć i wyzwań w projekcie eduDrone, zaprezentowanych przez Doru Cantemir – koordynatora projektu. Rozwiązano istotne kwestie związane z zarządzaniem oraz omówiono postępy w realizacji rezultatów projektu.

Następnie, wszyscy partnerzy zaprezentowali działania podjęte w ramach projektu eduDrone, od jego rozpoczęcia.

Jednym z kluczowych punktów było przygotowanie się do szkolenia LTTA „Training of eduDrone trainers”,które zostanie zorganizowane przez KAINOTOMIA, w mieście Larissa, w okresie 18-22 czerwca 2018. Metodyka szkolenia i obowiązki poszczególnych partnerów zostały przez nich omówione i zaakceptowane. Zaplanowano również kolejne spotkanie w projekcie (odbędzie się 7 września 2018, w Rzeszowie, a jego organizatorem będzie Danmar).

W dalszej części spotkania partnerzy omówili plany związane z upowszechnianiem i trwałością oraz komunikacją i jakością w projekcie, i  ustalili, że projekt realizowany jest zgodnie z ww. planami. Zaplanowano również zadania na kolejne miesiące, a wszelkie ustalenia zostały zaakceptowane przez partnerów projektu.

About the author: ktomasik