Rezultat pracy intelektualnej O3 “Program szkolenia w zakresie technologii dronów” jest już dostępny do pobrania

„Program szkolenia w zakresie technologii dronów” ma na celu pomóc studentom kierunków zawodowych w wykorzystaniu ogromnych możliwości tworzonych przez Przemysł 4.0, poprzez wykorzystanie technologii dronów dla zakładania nowych biznesów, lub rozwijania już istniejących. Dokument obejmuje 12 rozdziałów koncentrujących się na podstawowych elementach i pojęciach związanych z technologią dronów. „Program szkolenia w zakresie technologii dronów” prezentuje […]