Rezultat O1 “Wytyczne w zakresie wykorzystania dronów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET)” jest już dostępny do pobrania.

Ten rezultat pracy intelektualnej ma formę broszury, zawierającej wytyczne w zakresie wykorzystania technologii dronów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET), dostarczając niezbędnych informacji dla instytucji i trenerów przedmiotów zawodowych, którzy chcą włączyć technologię dronów do swoich programów nauczania. Broszura zawiera istotne wytyczne i studia przypadków, obejmując tematy takie jak technologia, ramy prawne, zastosowania, itp. Dokument […]

Szkolenie LTTA (Learning / Teaching / Training Activities) w ramach projektu eduDrone

„Szkolenie dla trenerów eduDrone”. Od 18 do 22 czerwca, 2018, w mieście Larissa (Grecja), odbyło się szkolenie LTTA, zorganizowane przez greckiego partnera – organizację Ke.Di.Vi.M2 KAINOTOMIA. W szkoleniu uczestniczyło 12 przedstawicieli organizacji partnerskich z Rumunii, Polski, Włoch i Grecji. Głównym celem szkolenia było przygotowanie trenerów, którzy będą wspierać swoje organizacje w prowadzeniu kursu szkoleniowego eduDrone. […]