Partnership

Ludor Engineering

Η Ludor Engineering είναι μια μηχανολογική εταιρεία που εδρεύει στη Ρουμανία και είναι αφιερωμένη στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την ανάπτυξη προϊόντων, τη βιομηχανία μηχανημάτων το σχεδιασμό και την προτυποποίηση. Έχει επίσης εξειδίκευση στην εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της Βιομηχανίας 4.0, των drones, της τρισδιάστατης εκτύπωσης κλπ. Η Ludor Engineering έχει άμεση εμπειρία συμμετοχής σε έργα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Erasmus +, τόσο ως συντονιστής όσο και ως εταίρος.

Οι δυνατότητές μας καλύπτουν το πλήρες φάσμα της σύγχρονης μηχανικής και του σχεδιασμού, από την ιδέα, την προτυποποίηση έως τη μαζική παραγωγή και πέραν αυτής. Έχουμε ισχυρές σχέσεις με τους κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου στους τομείς της κατασκευής,  πιστοποίησης, πληροφορικής, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κ.λπ., καθώς έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την ανανέωση και τη βελτίωση των υπαρχόντων προϊόντων.

Η Ludor Engineering είναι εξοπλισμένη με  τρισδιάστατους (3D) εκτυπωτές, τρισδιάστατο σαρωτή, χύτευση ουρεθάνης και πολλά άλλα, καθώς και μια ομάδα μηχανικών που κατανοούν πλήρως τα υλικά και τις διαδικασίες. Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με μοναδικά ή μικρών παρτίδων προϊόντα, τελικά πρωτότυπα, δείγματα κλπ.

Η Ludor Engineering έχει μεγάλη τεχνογνωσία στα προγράμματα Erasmus +. Εκτός από τη δική μας τεχνική και διαχείρισης έργων τεχνογνωσία, μπορούμε να βασιστούμε σε ένα μεγάλο δίκτυο συνεργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων Πανεπιστημίων, σχολείων,  ιδιωτικών εταιρειών και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Επικοινωνία:
Ludor Engineering
Costea Voda nr. 86, Valea Adanca, Iasi, Ρουμανία
e-mail: office@ludoreng.com
web: ludoreng.com


University POLITEHNICA of Bucharest

Το Πανεπιστήμιο Politehnica του Βουκουρεστίου είναι το μεγαλύτερο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Ρουμανίας με μεγάλη εμπειρία και βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα.

Ένα από τα ερευνητικά και αναπτυξιακά του κέντρα, η UPB-CAMIS, διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στις τεχνολογίες Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στην Μηχανική, οι δε έννοιες αυτές διδάσκονται στους φοιτητές μας εδώ και πολλά χρόνια. Οι τεχνολογίες CAD / CAM ή οι πρόσθετες τεχνολογίες παραγωγής αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας κατάρτισης ενός τεχνικού μηχανικού. Το ακαδημαϊκό και τεχνικό προσωπικό του κέντρου CAMIS έχει εμπειρία σε τεχνολογίες CAD / CAMD και τεχνολογίες ΤΠΕ. Μεταξύ άλλων τομέων, η τεχνογνωσία μας έγκειται επίσης σε τεχνολογίες ηλεκτρονικής μάθησης, προσαρμογή και σχεδίαση τέτοιων πλατφόρμων/περιβαλλόντων, τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας για εκπαιδευτικούς σκοπούς, σχεδιασμός και υλοποίηση οικολογικών τεχνολογιών και ευχάριστη εκπαίδευση ενηλίκων. Η πείρα μας έγκειται στους ακόλουθους τομείς:

Δραστηριότητες Ευρωπαϊκής και Διεθνούς συνεργασίας, Μεθοδολογίες Καινοτομίας, Καινοτομίας και Δημιουργικότητας, Σχεδίαση με Υπολογιστή (CAD), Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση & Απόδοση , Παραγωγή Πρόσθετων Προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης), Εικονική & Επέκταση Πραγματικότητας, Ολοκληρωμένη Κατασκευή (CIM), Τεχνητή Νοημοσύνη, Επεξεργασία Εικόνας, Εκπαιδευτικά Μαθήματα e-Learning & m-Learning, Αξιολογήσεις και Αξιολόγηση Αντίκτυπου, Εξωτερική Αξιολόγηση Έργων, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση, Εκπαίδευση για Βιώσιμη Ανάπτυξη, Οικοτεχνoλογία, Καινοτομία και Δημιουργικότητα για Βιώσιμες Εξελίξεις

Επικοινωνία:
University Politehnica of Bucharest
IMST Faculty, room CE210-212, CK105
Splaiul Independentei 313
060042 Bucharest
Ρουμανία
e-mail: contact@camis.pub.ro
web: camis.pub.ro


Danmar Computers


Η Danmar Computers LLC είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της Πληροφορικής και παρέχει επαγγελματική κατάρτιση σε αυτόν τον τομέα. Η εταιρεία Danmar έχει μια εκτενή εμπειρία στην ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών Ιστού και κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η Danmar έχει επίσης μακροχρόνια εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων στα οποία το προσωπικό του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης  της εταιρείας διεξάγει έρευνα και προετοιμάζει εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των διαφόρων εκπαιδευομένων.  Τα τελευταία 15 χρόνια, η Danmar έχει υλοποιήσει επιτυχώς πάνω από 50 έργα στο πλαίσιο των προγραμμάτων Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress και πρόσφατα του Erasmus +. Σε πολλά από αυτά τα έργα, η Danmar ήταν υπεύθυνη για το σχεδιασμό και τον συντονισμό των στρατηγικών διάδοσης. Η Danmar Computers είναι ο προγραμματιστής και προμηθευτής του AdminProject (adminproject.eu), ενός ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης ευρωπαϊκών έργων. Όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας βασίζονται σε ένα ευρύ και καθιερωμένο δίκτυο συνεργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τα εθνικά δίκτυα περιλαμβάνουν ιδρύματα κατάρτισης και συμβουλευτικής, πανεπιστήμια, σχολεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Το διεθνές δίκτυο περιλαμβάνει εταίρους διαφόρων προφίλ που προέρχονται από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποστολή της Danmar Computer είναι η προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης και η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Επικοινωνία:
Danmar Computers LLC
ul. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
Πολωνία
e-mail: danmar@danmar-computers.com.pl
web: danmar-computers.com.pl


Center for Lifelong Learning KAINOTOMIA

Η “KAINOTOMIA” είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κε.Δι.Βι.Μ2) στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Η KAINOTOMIA έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους καθώς και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και την προώθηση και ένταξη τους την αγορά εργασίας και την κοινωνία εν γένει, μέσω καινοτόμων – προσανατολισμένων στην αγορά- προγραμμάτων. Η «KAINOTOMIA» παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις καθώς και υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν)είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Η KAINOTOMIA έχει συμμετάσχει σε αρκετά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωσίας σε θέματα κατάρτισης σε σύγχρονα πεδία, συνδυάζοντάς τα με εκείνα που έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτυχθούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην εργασία. Ακόμη η “KAINOTOMIA” συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά έργα με την ονομασία “σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητα για ανέργους με βάση τις συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό”. Επιπλέον, συμμετείχε σε έργα της ΕΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, ως συντονιστής και εταίρος.

Η «KAINOTOMIA» συνεργάζεται στενά με διάφορες επιχειρήσεις, έχοντας ένα δίκτυο άνω των 60 συνεργατικών συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, κυρίως βιομηχανιών. Ως εκ τούτου, διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργαζόμενων ενώσεων και εταίρων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η οργάνωση συνεργάζεται με την Περιφερειακή & Τοπική Αυτοδιοίκηση, με Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα και τις ιδιωτικές και μη ιδιωτικές εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η “KAINOTOMIA” είναι μέλος της Ένωσης Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και συνεργάζεται στενά με το Enterprise Europe Network της Ελλάδας.

Επικοινωνία:
‘’Innovation” Center for Lifelong Learning
111 Socratous Str., Larissa, Ελλάδα
e-mail: info@kainotomia.com.gr
web: kainotomia.com.gr


Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la Mobilità

Το IFOM – το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης, Απασχολησιμότητας και Κινητικότητας, είναι ένα κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) που πιστεύει ακράδαντα και υποστηρίζει προγράμματα μάθησης μέσω της εργασίας, μαθησιακής κινητικότητας, μαθητείας και επαγγελματικής κατάρτισης τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η IFOM δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής επαγγελματικής πρακτικής άσκησης σε ιταλικές επιχειρήσεις για φοιτητές που προέρχονται από ευρωπαϊκά κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και προσφέρει στους Ιταλούς σπουδαστές  του τομέα της ΕΕΚ τη δυνατότητα να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό.

Η IFOM δραστηριοποιείται τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο, όπου συνεργάζεται με ομόφρονες οργανώσεις για την προώθηση της απασχολησιμότητας των νέων και τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων μεθόδων και μεθόδων μάθησης και μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων μαθησιακής κινητικότητας.

Η IFOM σχεδιάζει και συμμετέχει σε έργα διακρατικής μαθησιακής κινητικότητας, ιδίως στους ακόλουθους δύο τομείς:

  1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΑΘΗΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΝEETs)
  2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η IFOM λειτουργεί ως οργανισμός αποστολής, υποδοχής και μεσολάβησης που αντιστοιχίζει τους εκπαιδευόμενους με θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας. Η διεθνής ομάδα εμπειρογνωμόνων μας, προσφέρει μια προσαρμοσμένη υποστήριξη σε σχολεία και επιχειρήσεις σε όλες τις φάσεις των έργων, από το σχεδιασμό προτάσεων έως την επιλογή των συμμετεχόντων κι από την προετοιμασία έως την παρακολούθηση, την επικύρωση και την υποβολή εκθέσεων.

Επικοινωνία:
IFOM
Via Marsala 9, 40126, Bologna (Ιταλία)
e-mail: office@ifom.info
web: ifom.info


Cervi Robotics

Η Cervi Robotics LLC είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της ρομποτικής, των αυτόνομων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και του Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing). Η Cervi Robotics επικεντρώνεται στην ταχεία προτυποποίηση και εξωτερική ανάθεση της έρευνας και ανάπτυξης για τους πελάτες της. Βοηθάει στη μετατροπή ιδεών σε πραγματικά λειτουργικά προϊόντα, υποστηρίζοντας τον πελάτη σε κάθε στάδιο – από την ιδέα, μέσω της προτυποποίησης, πιστοποίησης και κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έως τη μαζική παραγωγή.

Η Cervi Robotics συνεργάζεται με οργανισμούς και εταιρείες όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και η Deutsche Telekom. Η εταιρεία αναπτύσσει προϊόντα που πρόκειται να είναι διαθέσιμα στην αγορά μετά από δύο χρόνια. Παραδείγματα είναι – η έξυπνη drone φωλιά για αυτόνομη φόρτιση drone, και το πρώτο σύστημα μεταφοράς αίματος με την χρήση drones, στον κόσμο.

Επικοινωνία:
Cervi Robotics LLC
Jasionka 954E
36-002 Jasionka
Πολωνία
e-mail: contact@cervirobotics.com
web: cervirobotics.com