Δραστηριότητες μάθησης / διδασκαλίας / κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου eduDrone

Η “Κατάρτιση εκπαιδευτών eduDrone” Η βραχυπρόθεσμη κοινή εκπαίδευση προσωπικού πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα από την KAINOTOMIA ΚΕ.Δι.Βι.Μ2, από τις 18 έως τις 22 Ιουνίου του 2018.

Συμμετείχαν 12 εκπρόσωποι των εταίρων του προγράμματος eduDrone από τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Ιταλία και την Ελλάδα.

Ο κύριος στόχος αυτής της δραστηριότητας εκμάθησης / διδασκαλίας / κατάρτισης (LTTA) ήταν η προετοιμασία εκπαιδευτών eduDrone που θα υποστηρίξουν τις οργανώσεις τους στη διαχείριση του εκπαιδευτικού προγράμματος eduDrone. Επίσης, όλοι οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της LTTA για την ανάπτυξη καλύτερων αποτελεσμάτων του έργου.

Οι κύριοι στόχοι της “Κατάρτισης εκπαιδευτών EDUDrone” (LTTA) ήταν οι ακόλουθοι:

 • να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών της ΕΕΚ, των εκπαιδευτών και άλλων εμπλεκομένων επαγγελματιών, μέσω της μεταφοράς γνώσης από τους επιχειρηματικούς εταίρους στους εκπαιδευτικούς εταίρους και αντίστροφα
 • να αναπτύξει τις ατομικές δεξιότητες και ικανοτήτες των συμμετεχόντων, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν και να διαδίδουν αποτελεσματικά τα αποτελέσματα του έργου
 • Να βελτιωθεί η ικανότητα κάθε συμμετέχοντος οργανισμού στη διαχείριση του εκπαιδευτικού προγράμματος eduDrone, χάρη στην κατάρτιση του προσωπικού του
 • να εργαστούν και να προβληματιστούν για το περιεχόμενο, τις μεθοδολογίες, τις προσεγγίσεις κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη των πνευματικών προϊόντων Ο4. Σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS)
 • να επιτρέψει την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των εταίρων σε σχέση με τα αποτελέσματα του έργου
 • να δοκιμάσει, να πειραματιστεί, να αξιολογήσει και να βελτιστοποιήσει τα πνευματικά προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί μέχρι στιγμής, O1. Οδηγίες σχετικά με τη χρήση των Drones στην ΕΕΚ και το Ο3. Διδακτικό πρόγραμμα τεχνολογίας Drone

Κατά τη διάρκεια των 5 ημερών κατάρτισης, κάθε ένας από τους συμμετέχοντες συνεργάτες πραγματοποίησε παρουσιάσεις σε θέματα σχετικά με το πρόγραμμα eduDrone:

 • Εισαγωγή στη Βιομηχανία 4.0
 • Εισαγωγή στην τεχνολογία Drone
 • Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα
 • Εφαρμογή της βιομηχανίας 4.0 και τεχνολογίας Drone στην ΕΕΚ
 • Διδασκαλία της Βιομηχανία 4.0 και της Τεχνολογία Drone σε φοιτητές της ΕΕΚ
 • Διδασκαλία της Βιομηχανίας 4.0 και Τεχνολογία Drone με βάση την Επιχειρηματικότητα

Κάθε παρουσίαση ακολουθησαν συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης στα αποτελέσματα του προγράμματος, συνεδρίες ερωτήσεων και απαντήσεων καθώς και πρακτικά παραδείγματα σχετικά με την τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας.

About the author: ktomasik