Εναρκτηρια συναντηση toy εργου eduDrone

Οι εταίροι του έργου eduDrone συναντήθηκαν από κοντά για να ξεκινήσουν αυτό το καινοτόμο έργο το οποίο αφορά την Βιομηχανία 4.0 και την τεχνολογία drone. Η συνάντηση οργανώθηκε από τον συντονιστή του έργου την Ludor Engineering και πραγματοποιήθηκε στο Τεχνολογικό Πάρκο στο Iasi (Ρουμανία) στις 13 και 14 Νοεμβρίου.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η προώθηση της Bιομηχανίας 4.0 εντός της ΕΕ μέσω της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας η οποία βασίζεται στις νέες τεχνολογίες, και μέσω της ενίσχυσης των βασικών ικανοτήτων που συνδέονται με τη χρήση των αεροσκαφών στην επαγγελματική εκπαίδευση (VET).

Η πρώτη ημέρα της συνάντησης ήταν αφιερωμένη στο να τεθούν οι βάσεις για την κοινή αντίληψη και κατανόηση του έργου μεταξύ των εταίρων. Μετά την παρουσίαση κάθε οργανισμού, ο συντονιστής φορέας εξήγησε κάθε προϊόν του έργου και υπήρξε συζήτηση μεταξύ του συντονιστή και των εταίρων σχετικά με την θεώρησή του για την πορεία και την ανάπτυξή τους. Άλλα θέματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της συνάντησης ήταν: η διαχείριση του έργου εν γένει, καθώς και η τελική μορφή των στρατηγικών ποιότητας, διάδοσης και αξιολόγησης. Τα βασικά στοιχεία της δεύτερης μέρας ήταν, η εκπαίδευση και πρακτική συνεδρία στο σύστημα διαχείρισης του έργου το Project Admin, καθώς και η συζήτηση σχετικά με τη στρατηγική διάδοσης και το πρόγραμμα εργασίας του έργου για τους προσεχείς μήνες.

Η επόμενη συνάντηση θα οργανωθεί από την KAINOTOMIA στις 26-27 Απριλίου 2018 στη Λάρισα (Ελλάδα).

About the author: ktomasik